TRM831

TRM831

Bubon s dĺžkou 2,3 m x  9,3 m  poskytuje vynikajúce parametre triedenia.
Vysoko účinný hydraulický pohonný systém s inteligentným snímaním zaťaženia.
Diaľkovo ovládaný 180° radiálny dopravník jemných frakcií vytvára vynikajúci objem skládky.
Ovládací panel poskytuje jednoduché jemné nastavenie pre presný výkon aplikácie.
Veľká kapacita násypky až do 12 m³
Inovatívna funkcia posuvného podávača umožňuje jednoduché vytiahnutie bubna a výmenu sita.
K dispozícii sú rôzne sitá, dosky s perforovanými plechmi, plne zvárané bubny s perforovanými plechmi a so závitovkami.
Odolný 1200 mm široký nadrozmerný dopravník poskytuje výšku výsypu až do 3,7 m

Kategória:

Popis

Mobilné bubnové triediče EDGE TRM831 ponúkajú vysoké výkony s veľkými možnosťami vytvárania skládok vďaka konštrukcii koncového výsypného dopravníka a diaľkovo ovládanému 180° radiálnemu dopravníku na jemné frakcie. Mobilný bubnový triedič EDGE TRM831 je ideálny na vysokokapacitné triedenie rôznych druhov materiálov vrátane ornice, kompostu, piesku, domového odpadu a stavebného a demolačného odpadu. Vďaka širokej škále rôznych typov bubnov a triediacich médií, ktoré sú k dispozícii, je možné EDGE TRM831 prispôsobiť tak, aby presne vyhovoval požiadavkám zákazníka.

Mobilný triedič EDGE TRM831 disponuje množstvom efektných konštrukčných prvkov, ako napríklad štandardne dodávaný diaľkovo ovládaný 180° radiálny dopravník jemných frakcií, funkcia úspory energie, ktorá znižuje zbytočné prevádzkové náklady, a užívateľsky prívetivý ovládací panel HMI na jednoduché nastavenie parametrov stroja. Inteligentný systém riadenia záťaže zabezpečuje, že bubnové sitá pracujú vždy s optimálnym výkonom s minimálnym dohľadom. Veľký otvor násypky v kombinácii s najširšími dopravnými pásmi v danej triede umožňujú rýchly a plynulý tok materiálu cez bubon.

Mobilné bubnové triediče TRM831 vyvážajú jemnú frakciu materiálu prostredníctvom radiálneho dopravníka jemnej frakcie s výsypnou výškou až 6 m (19’8″). Radiálny dopravník jemných frakcií so štandardnou 180° radiálnou funkciou uľahčuje vytváranie efektných hromád a znižuje dvojitú manipuláciu s materiálom až o 75 %.

Rýchlu výmenu bubna uľahčuje hydraulický posuvný podávač, ktorý umožňuje obsluhe jednoducho vytiahnuť existujúci bubon a vymeniť ho za rôzne dostupné typy bubnov. Veko bubna umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k bubnu (sudu) na výmenu sita. Plne mobilné ťažné zariadenie s hydraulickými sklopnými výsypnými dopravníkmi umožňuje rýchlu a jednoduchú prepravu z miesta na miesto.

Vďaka bezkonkurenčnej rýchlosti separácie, inteligentnému riadeniu záťaže a rozsiahlym možnostiam skládkovania je mobilný triedič EDGE TRM831 vaším dokonalým partnerom pri triedení.

APLIKÁCIE

 • Kamenivo
 • Kompost
 • Komerčný a priemyselný odpad (C&I)
 • Stavebný a demolačný odpad (C&D)
 • Zelený odpad
 • Mulč
 • Piesok a štrk
 • Odpad zo skládok
 • Ornica
 • Drevný odpad

OPCIE

 • Diesel / hydraulika Tier 4 Final
 • Priamy elektrický pohon
 • Rôzne konfigurácie podvozkov
 • Bubon s perforovanou plochou / bubon so sitami / špirálový bubon
 • Dvojité čistiace kefy
 • Mreža násypky
 • Deflektorový žľab
 • Vákuový ventilátor
 • Nadpásový magnet
 • Magnetický bubon dopravníkov
 • Nárazové lišty alebo nárazové valce v podávači
 • Centrálny automatický mazací systém

Title

Go to Top