Modulárna zberná stanica MPS48

Modulárna zberná stanica MPS48

Modulárna konštrukcia umožňuje zákazníkovi pridávať alebo uberať počet triediacich boxov
Robustná, odolná konštrukcia s premenlivou rýchlosťou pásu
Môže byť nepretržite zásobovaný akýmkoľvek primárnym / sekundárnym drvičom alebo triedičom
Odolná vstupná časť s nárazovými tyčami a podávačom s prídavnými opornými nohami
Lepšia prezentácia komodít, ktorú umožňuje 1200 mm široký dopravník
Variabilná pracovná výška, ktorá vyhovuje rôznym veľkostiam kontajnerov/skládok
Pevný prístup po schodoch, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné predpisy
Univerzálne posuvné plošiny umožňujú rýchly presun z prevádzkového do prepravného režimu.

Kategória:

Popis

Ochrana pracovníkov je dôležitou súčasťou odvetvia odpadového hospodárstva, pričom mobilné zberné stanice sú dôležitým prvkom na zabezpečenie dodržiavania najlepších bezpečnostných postupov na každom pracovisku. Modulárna mobilná zberná stanica EDGE MPS48 prináša bezpečnosť, mobilitu a efektívne separovanie komodít v robustnej, odolnej, trvácnej a užívateľsky prívetivej mobilnej zbernej stanici. Model EDGE MPS48, ktorý sa môže pochváliť množstvom konštrukčných prvkov, ako je napríklad 1200 mm široký dopravník, variabilná rýchlosť pásu, štandardne dodávaný podávač s nárazovým lôžkom, sa osvedčil ako obľúbená voľba v sektore recyklácie odpadu.
Model MPS48, ktorý bol navrhnutý a skonštruovaný s ohľadom na rôzne aplikácie, možno vybaviť množstvom možností, ako je zastrešenie, osvetlenie, izolované klimatizované skrine s oknami a vykurovaním, separátory vzduchu a nadpásové magnety na odstraňovanie železných kovov. Vďaka jedinečnej modulárnej konštrukcii poskytuje zariadenie EDGE MPS48 prevádzkovateľom všestrannosť pri pridávaní alebo odoberaní triediacich polí v súlade s meniacim sa rozsahom kapacitných požiadaviek. V podstate je možné vychystávaciu stanicu EDGE MPS48 prispôsobiť vašim potrebám.

APLIKÁCIE

 • Komerčný a priemyselný odpad
 • Stavebný a demolačný odpad
 • Odpad z domácností a rodinných domov
 • Pevný komunálny odpad
 • Organický odpad
 • Drevný odpad

OPCIE

 • Varianty napájania: Diesel/Hydraulika, Priamy elektrický pohon, Dieselová elektrocentrála
 • Nárazové tyče po celej dĺžke
 • Hydraulické zdviháky
 • Bezpečnostné lankové vypínače
 • Nadpásmový magnet
 • Vzduchový nôž – separátor
 • Uzavretá kabína
 • Rám strechy
 • Vzduchové brzdy

Title

Go to Top